"Alle store ideer

har en gang vært små"

Mange bedrifter sier at de er innovative. Dessverre er det færre som lever opp til det. Vi på INTEC ønsket å være annerledes, derfor skapte vi på nytt en helt ny bedrift med mennesker som ønsker litt mer, som ønsker å nå litt lenger.

Da INTEC startet, var vår holdning tydelig. Vi ønsket å være et moderne teknisk konsulentfirma som tror på forandring. Vi tenkte at hvis man ikke har noen historie, kan man bare bygge fremtiden ved å tenke fremover.

Hvordan skal et teknisk konsulentfirma være? Egentlig?

I våren 2020 møttes flere fremtidsrettede entusiaster et sted i Dalarna. Alle hadde ideer om hvordan et moderne teknisk konsulentfirma skulle drives for å best mulig møte fremtidens utfordringer.

Det som alle var enige om, var at det nye firmaet fullt ut skulle arbeide for en grønn omstilling, samtidig som det bidro til lønnsomhet for kundene. Hvordan kan vi skape en bærekraftig samfunn som vi med stolthet kan overlate til neste generasjon, var et spørsmål vi stilte oss selv. Hvordan kan vi som tekniske konsulenter bidra til dette og skape verdi for våre kunder?

Jobbe sammen som et lag

En annen ting vi var enige om, var erkjennelsen av at vi må arbeide sammen som et lag og utnytte vår felles kunnskap, kompetanse og erfaring for å lykkes. Og vi skal ha det gøy mens vi gjør det! Entusiasme er en sterk driver for endring.

For oss betyr å jobbe sammen ikke bare å gjøre det internt i selskapet, men også å gjøre det nær kundene, deres virksomhet, forretningsmål og målsetninger. Det nye selskapet, som fikk navnet INTEC, skulle ta fullt ansvar, fra idé til gjennomføring og forvaltning.

Alle har vi vært små

Astrid Lindgren sies å ha sagt at 'alle store ideer en gang har vært små.' Det skulle vise seg at mange delte de samme tankene og ideene som oss. Det som startet i liten skala ville snart vokse raskt.

Da 2021 begynte, hadde INTEC etablert fire kontorer i Midt-Sverige. Ved årets slutt hadde antallet vokst til 10. I dag har vi mange kontorer både i Sverige og Norge. Og vi vokser kontinuerlig. Styrken i vårt tilbud og det vi tror på blir stadig større.

Å ha verdier som et lite firma mener vi er stort

Men på en måte kommer vi aldri til å bli store. Vi tror nemlig på verdier som først og fremst assosieres med det lille firmaet - alltid nær tilgjengelighet, personlig service, ansvar og høy servicenivå. Disse verdiene kommer vi aldri til å forlate.

Menneskers engasjement i kombinasjon med tekniske muligheter tar oss videre. Beyond Engineering.