Bygg

Sammen når vi lenger.

Daglig arbeider vi med ideer og løsninger som fremmer en bærekraftig fremtid for samfunnet. Ved å jobbe og utvikle oss som et lag sammen med våre kunder, kan vi dra nytte av vår felles kunnskapsbase, erfaring og lokal kunnskap og drive virkelig endring.

Utfordringene for fremtiden er mange og komplekse, ikke minst når det gjelder bygningene der vi bor, arbeider, utdanner oss og får helsehjelp. Hvordan lykkes vi med den grønne omstillingen? Hvordan designer vi energieffektive løsninger for en tid med økende energipriser? Hvordan bygger vi bærekraftige teknologiske løsninger som gir renere luft og vann? Hvordan skaper vi et bærekraftig samfunn som vi med stolthet kan overlate til neste generasjon?

I INTEC jobber vi med disse spørsmålene hver dag sammen med våre kunder. Vi tilbyr ekspertise innen et bredt spekter av eiendomstjenester for hele prosjektsyklusen, med mål om å definere, legge til rette for, og gjennomføre avansert og inspirerende utvikling.

Teknisk kompetanse og innovativ teknologi

Vi bidrar med både strategisk rådgivning og prosjektledelse, samt teknisk kompetanse og innovativ teknologi når steder skal utvikles, moderne boliger skal bygges eller komplekse bygninger skal formes. For sameier tilbyr vi også trygg og praktisk service for et bekymringsfritt bo.

Men ingenting av det vi gjør er mulig uten et nært samarbeid med våre kunder. Derfor tror vi på verdier som man kanskje først og fremst assosierer med det lille selskapet – alltid nær, personlig engasjement, ansvarlighet og høy servicegrad.

Tenker du som oss? Vil du også bidra til mer bærekraftige bygninger og langsiktig samfunnsnytte? Ta kontakt med oss. Sammen når vi lenger.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Møt en rådgivende ingeniør som vil gøre litt mer.