Industri.

Sammen forkorter vi veien fra tanke til handling.

Industriens utfordringer i dag er store og komplekse. Hos INTEC jobber vi daglig med ideer og løsninger som gjør grønne investeringer lønnsomme for våre kunder samtidig som de bidrar til langsiktig samfunnsnytte.

Høye strømpriser fører til et stort behov for energieffektivisering og investering i distribusjonsnett. Utfordringene blir større, og kompleksiteten øker. Kravene til bedre arbeidsmiljø og inneluft på arbeidsplasser blir stadig høyere, og behovet for gode og effektive løsninger øker.

Innenfor INTEC har vi lang erfaring med avanserte og tverrfaglige ingeniørprosjekter. Vi bidrar med både strategisk rådgivning og prosjektledelse, samt teknisk kompetanse. Vi er med gjennom alle faser av prosjektet, fra idé til gjennomføring og forvaltning.

Vi drives av lysten til å skape reell endring og få kundenes virksomhet til å vokse. Hver dag er vi involvert i ideer og løsninger som skaper muligheter for fremtidens bærekraftige samfunn og samtidig bidrar til langsiktig lønnsomhet.

Men ingenting av det vi gjør er mulig uten et nært samarbeid med våre kunder. Bare ved å jobbe tett sammen kan vi komme virkelig langt.

Tenker du som oss? Ta kontakt. Sammen forkorter vi veien fra tanke til handling.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Møt en rådgivende ingeniør som vil gøre litt mer.