Infrastruktur.

En muliggjører for en grønn og effektiv omstilling.

Sverige, som mange andre land, står overfor store forpliktelser når det gjelder vedlikehold av eksisterende infrastruktur og bygging av nye sentrale forsyningsystemer. INTEC bidrar med både strategisk rådgivning, prosjektledelse, risikohåndtering og teknisk kompetanse - en muliggjører for en grønn og effektiv omstilling.

Infrastruktur som veier, energi, strøm og vannforsyning er en vital del av vårt moderne samfunn. Uten det fungerer ikke hverdagen for noen av oss.

For at Sverige skal fortsette å være attraktivt, trengs en utbygd infrastruktur som kan bidra til et velfungerende samfunn og en sterk økonomi. Behovet for investeringer er stort, og tempoet må økes. Bruk av avanserte tekniske systemer og økt digitalisering er helt nødvendig for at vi skal lykkes med den grønne omstillingen.

På INTEC blir vi drevet av lysten til å skape endringer på ekte og skape langsiktig samfunnsnytte. Vi har lang erfaring med komplekse og tverrfaglige ingeniørprosjekter. Daglig arbeider vi med robuste tekniske løsninger som reduserer energiforbruket og gir renere vann og luft. Vi er med gjennom alle faser av prosjektet, fra idé til gjennomføring og drift.

Men ingenting av dette er mulig hvis vi ikke gjør det sammen med våre kunder. Bare ved å jobbe tett sammen kan vi lykkes med overgangen til et bærekraftig og levende samfunn.

Er du også drevet av å skape virkelige endringer? Ta kontakt. Sammen kan vi gjøre fremtidens vei mulig.

 

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Møt en rådgivende ingeniør som vil gøre litt mer.