Personvernerklæring

INTEC bryr seg om ditt personvern og beskytter dine personopplysninger. Vi behandler kun personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser og samtidig etterkomme lover og forskrifter samt imøtekomme interessentenes behov.

Samtykke 

Når du bruker funksjoner på nettsiden vår der du sender inn informasjon eller spørsmål til oss via nettsiden, gir du ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger. 

Behandling av personopplysninger 

Vi bruker personopplysninger i begrenset omfang, men i den grad som kreves, blant annet:

  • for å oppfylle våre forpliktelser i oppdrag og tjenester
  • for ledige stillinger eller generell interesse for respons fra oss
  • ved annen kontakt med oss, for eksempel ved besøk på våre kontorer
  • når du deltar i ulike typer undersøkelser vi gjennomfører
  • når du er kunde eller leverandør til oss  

 Registrerte opplysninger 

Vi registrerer kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I noen tjenester samler vi også inn dine preferanser, hvis du velger å oppgi slike, som for eksempel klærstørrelser eller ønsker om spesiell diett. Tidspunkter for kontakt og notater om kontaktnaturen behandles der det er nødvendig. 

Hvis du representerer en organisasjon, registrerer vi også informasjon som stilling og andre opplysninger relatert til denne rollen. 

Formålet med behandling av personopplysninger 

Personopplysningene du gir oss lagres i våre systemer og brukes til de formål de er tiltenkt, samt for å holde deg informert om våre tilbud eller tilbud fra nøye utvalgte samarbeidspartnere. Hvis du oppgir interesser, vil disse bli brukt til å velge ut tilbud som er relevante for deg. 

Når du søker på ledige stillinger, sender inn interesseanmeldinger om ansettelse hos oss, deltar i undersøkelser eller ønsker å bli kontaktet av oss, bruker vi dine personopplysninger kun til det formålet du har oppgitt dem for. 

Utlevering av personopplysninger 

Vi deler kontaktinformasjon mellom våre selskaper eller andre samarbeidspartnere som hjelper oss med å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde hos oss. 

Lagring av opplysninger 

Vi oppbevarer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser eller det som kreves i henhold til lover og forskrifter. 

Sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger 

Mor- og datterselskaper har implementert nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og ødeleggelse.

Rettelser og utskrifter fra registre 

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Hvis du oppdager feilaktige personopplysninger om deg, kan du be om at de blir rettet eller slettet. Ta først kontakt med din vanlige kontaktperson i det respektive selskapet. Én gang i året kan du kostnadsfritt be om utskrift fra de personopplysningene vi har om deg, dette gjøres ved skriftlig forespørsel, den må inneholde ditt personnummer og adresse, samt være underskrevet av deg. Vi sender utskriften til din folkeregistrerte adresse.