Oppgave: Prosjektering av lavtrykk vanntåkeanlegg

Kategori: Bo- og servicesenter

Utvikler: Hole Kommune

Klient: CC Snersrud og Pedersen AS

År:

Hvalheim Bo- og Servicesenter, Røyse

Hvalheim Bo- og Servicesenter

Røyse

Prosjektering av lavtrykk vanntåkeanlegg

Hvalheim er et Bo- og servicesenter i Hole kommune med 15 rom og leiligheter.

INTECs rolle i prosjektet er å prosjektere og tilpasse et lavtrykk vanntåkeanlegg i eksisterende bygning.

I tillegg har INTEC rolle som RIBr i prosjektet.


Bilde hentet fra borger.no

Kontakt oss

hvis du ønsker å vite mer

Alicja Schilling

VVS

+47 966 26 688

alicja.schilling@intecnorge.no