Tilstandsanalyser

  • Tilstandsanalyser og -vurderinger i henhold til NS3424

INTEC tilbyr profesjonelle tilstandsvurderinger for å sikre at ditt bygg oppfyller nødvendige kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Vårt erfarne team av ingeniører gjennomfører grundige inspeksjoner og vurderinger for å identifisere eventuelle mangler eller avvik eller fremtidige vedlikeholdsbehov. Vi gir verdifulle anbefalinger som bidrar til å redusere driftskostnader, forbedret kvalitet og økt sikkerhet.

Tilstandsanalyse

INTECs tilstandsanalyser gir en helhetlig evaluering av en eksisterende bygning eller anleggs ytelse og tilstand. Gjennom grundige inspeksjoner vurderer vi bygningens tekniske systemer, konstruksjon og brannsikkerhet for å identifisere potensielle mangler, behov for reparasjoner eller forbedringer. Resultatet er en grundig rapport med anbefalte tiltak, som sikrer at bygget eller anlegget oppfyller de avtalte spesifikasjonene og kvalitetskravene.