Bygningsfysikk

Bygningsfysisk prosjektering

INTEC tilbyr en rekke tjenester innen dette området. Vi bidrar med bygningsfysisk prosjektering av nye bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg. INTEC veileder bedrifter og organisasjoner ved å velge optimale løsninger mht. bygningsfysikk. Som resultat bidrar vi til forebygging av kondensfare, minimere kuldebroer og bygge fuktsikre prosjekter.

INTEC kan utføre detaljerte analyser ved valg av løsninger og dokumentere at de valgte løsningene sikrer et robust bygg, og enklest mulig vedlikehold og drift av bygget.

Beregning av kuldebroer

INTEC tilbyr numeriske beregninger av kuldebroer, samt detaljert analyse av temperaturfordeling i bygningsdeler, vurdering av risiko for kondens og optimale tykkelser av isolasjon. INTEC tilbyr dokumentasjon av normalisert kuldebroverdier i passivhusstandard iht. NS 3700 og NS 3701.

Uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse

INTEC tilbyr gjennomføring av uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse iht. SAK 10. Vi utfører kontrollen på en effektiv og strukturert måte. Dette bidrar til at eventuelle mangler ved det prosjekterte underlaget kan oppdages.

Kontroll på byggeplass gir en ekstra kvalitetskontroll for entreprenør for å sikre at bygget blir bygd iht. prosjektert underlag. Vi utfører også uavhengig kontroll av våtrom.