Energi

  • Energiberegninger iht. TEK17, passivhusstandard NS3700 og NS3701, nZEB
  • Energimerking av bygg
  • Energieffektivisering
  • Energisertifiseringer
  • Utførelse av ENØK analyse og optimalisering av drift

INTEC er eksperter på energiløsninger og tilbyr en rekke tjenester innen dette området. Vi veileder bedrifter og organisasjoner i å tenke energismart og optimalisere energiforbruket sitt. Ved å implementere effektive strategier og teknikker kan vi redusere energikostnader samtidig som belastningen på miljøet og omgivelsene reduseres.

Energiberegninger iht. TEK17, passivhusstandard NS3700 og NS3701, nZEB

INTEC tilbyr rådgivende tjenester for energi (RIEn) i byggeprosjekter i forprosjekt- og detaljprosjektfase. Vi står da som ansvarlig for at bygget blir prosjektert iht. TEK17 §14, eventuelt andre ønskede energiambisjoner som passivhus eller nZEB. Det utarbeides en energiberegning og energikonsept som viser at nødvendige krav er ivaretatt. Vi optimaliserer energiløsninger for å minimere byggets klimaavtrykk og energibehov, samt at vi etterstreber alltid å møte kundens behov og ønsker. 

Energimerking av bygg

INTEC tilbyr energimerking av nye og eksisterende bygg for å dokumentere energiprestasjon og bærekraft slik at eiendomseiere får en god oversikt over bygningens energiprestasjon. Ved å evaluere energiforbruket og identifisere områder for forbedring, bidrar vi med verdifull innsikt og gir anbefalinger for å redusere energikostnader og miljøpåvirkning. Det utstedes energiattest. Gjennom grundige evalueringer og analyser kan vi identifisere områder med forbedringspotensialet og bidra til å oppfylle høye energi- og miljøambisjoner.

Energieffektivisering

Med INTECs tjeneste for energieffektivisering kan bedrifters energiforbruk optimaliseres og bli mer kostnadseffektiv. Først gjennomfører vi en grundig analyse av energiforbruket og identifiserer ineffektive områder. Deretter utvikler vi skreddersydde løsninger som øker ytelsen og forbedrer energieffektiviteten.

Energi- og driftsoptimalisering ved ENØK analyser

INTECs tjenester for energi- og driftsoptimalisering maksimerer effektiviteten i tekniske installasjoner og reduserer driftskostnadene. Ved å vurdere energibehovet og analysere eksisterende systemer, kan vi identifisere områder for forbedringer og implementere skreddersydde tiltak som optimaliserer energiforbruket. Samtidig økes komforten for brukere av bygget og bærekraften i bygningen, samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.