Brannsikkerhet og risikostyring

  • Brannkonsept og branntegninger
  • Rømningsplaner
  • Fraviksanalyser, beregninger, simulering av røyk, varme, stråling og rømning (FDS/CFD)
  • Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse
  • Tredjepartskontroll
  • Risikoanalyser og HAZID.
  • Tilstandsvurderinger og Due Diligence

Sammen med våre kunder utvikler vi skreddersydde løsninger som er enkle, pålitelige og bærekraftige. Uansett prosjektets størrelse eller kompleksitet, kan vi påta oss ansvar i byggesaker i alle tiltaksklasser.

Skreddersydd brannsikring for ditt prosjekt

Vår ambisjon er å levere enkle og byggbare branntekniske løsninger for ditt bygg eller anlegg. Vi tar en proaktiv tilnærming for å identifisere alternative, kostnadseffektive løsninger tidlig i prosjektet. Vi utfører båre enkle og komplekse analyser av fravik fra preaksepterte og spesielle problemstillinger. Våre løsninger sikrer optimal beskyttelse, motstandsdyktighet og risikominimering.

Forebygging gjennom risikostyring

Vi veileder deg gjennom hele prosjektets livssyklus, og skaper målbar verdi gjennom vår dyptgående forståelse av sikkerhet og risikostyring for å oppnå robusthet gjennom design.