Uavhengig kontroll

  • Kontroll av prosjektering
  • Kontroll av utførelse (KUT)
  • Tredjepartskontroll

INTECs erfarne kontrollører sørger for en effektiv prosess som ivaretar dine behov. Vi kan ta ansvar i byggesak i alle tiltaksklasser.

Kontroll av prosjektering

INTEC utfører uavhengig kontroll og tredjepartskontroll av prosjektering. Vi bistår både med kontroller etter Saksforskriften (SAK) og etter byggherres eller entreprenørs ønske.

Kontroll av utførelse

Vår kontroll av utførelse sikrer at ditt prosjekt oppfyller avtalte spesifikasjoner og kvalitetskrav. Vi gjennomfører grundige inspeksjoner på ulike byggetrinn for å overvåke og verifisere arbeidets utførelse og gir en objektiv vurdering av prosjektets fremgang og kvalitet.