VVS

INTEC tilbyr konsulenttjenester innenfor VVS-området (ventilasjon, varme og sanitær). Våre konsulenter planlegger og implementerer VVS-løsninger som skaper komfortable og bærekraftige innendørs miljøer.

Ett av våre spesialområder er energieffektive og miljøbevisste løsninger som reduserer energiforbruk og miljøpåvirkning. Vi utfører energivurderinger, identifiserer energisparetiltak og gir råd om implementering av fornybare energikilder.

Optimale varme og kjølesystemer

INTEC's tjenester innenfor oppvarming og kjøling inkluderer analyse av behovene og dimensjonering av effektive og bærekraftige varme- og kjølesystemer, enten det er for nybygg, renovering eller oppgradering av varme- og kjølesystemerr. Vi tar hensyn til ulike faktorer som bygningens størrelse, bruksområde, energieffektivitet og bærekraftsmål for å skape optimale løsninger.

Vi kan også utføre energiberegninger og hjelpe med valg av oppvarmingskilder, som fjernvarme, varmepumper eller solenergi.

Effektive og bærekraftige sanitærløsninger

Innenfor sanitærtilbudet INTEC kompetanse innen planlegging og utforming av sanitæranlegg for å oppfylle krav til hygiene, komfort og vannbesparelse. Vi tar hensyn til behovene til ulike brukergrupper og utformer effektive og bærekraftige løsninger for bad, kjøkken og andre sanitære fasiliteter.

Vi kan også hjelpe med å evaluere og oppgradere eksisterende systemer for å forbedre vannkvaliteten og redusere vannforbruket.

Ventilasjon
INTEC's tjenester innen ventilasjon inkluderer analyse og vurdering av behovene til ventilasjonssystemene i en gitt bygning, enten det er nybygg, renovering eller oppgradering av ventilasjonssystem.

For å skape optimale og sunne innendørsmiljøer tar vi hensyn til faktorer som bygningens størrelse, bruksområde, antall personer og klimatiske forhold. Vi streber alltid etter å levere høykvalitets ventilasjonsløsninger som skaper et sunt og behagelig innendørsmiljø.

Design og prosjektering av ventilasjonssystemer

INTEC tilbyr design og prosjektering av ventilasjonssystemer, inkludert valg av riktig luftstrøm, plassering av luftinntak og utslipp, samt valg av egnede filtre og utstyr. Vi kan også utføre energiberegninger og anbefale energieffektive løsninger for å minimere energiforbruket og miljøpåvirkningen.

Ventilasjonssimuleringer og analyser

Vårt team av eksperter innen ventilasjon kan også utføre ventilasjonssimuleringer og analyser for å sikre at ventilasjonssystemet fungerer optimalt og oppfyller gjeldende standarder og krav. Vi kan også bistå med å evaluere og forbedre eksisterende ventilasjonssystemer for å øke innendørs luftkvalitet og forbedre energieffektiviteten.

Fjernvarme/Kjøling

INTEC tilbyr profesjonelle tjenester innen fjernvarme og fjernkjøling for å gi effektive og bærekraftige løsninger for oppvarming og kjøling av bygninger.

Ved å koble ditt VVS-system til fjernvarmenettverket kan du dra nytte av en pålitelig og miljøvennlig energikilde. Vi tilbyr installasjon, vedlikehold og reparasjon av fjernvarme- og fjernkjølingssystemer. Bygningen kan dermed opprettholde et komfortabelt innendørsmiljø året rundt, samtidig som energiforbruket og klimapåvirkningen reduseres.